Sundhed / Vaccination af hunde

Vaccination af hunde

Vaccination af hunde -
et omdiskuteret emne, og en jungle for almindelige mennesker at finde rundt i
 
Jeg har valgt at lave denne artikel for at kaste lidt lys over, og samle noget fakta om retningslinjerne omkring vaccination af hunde. Ikke for at forklejne vigtigheden af at beskytte vores hunde imod sygdom, men for at give mulighed for at træffe det rette valg for sin hund, i stedet for blindt at stole på, hvad dyrlægen siger.
 
Et emne som bliver beskrevet bl.a. på hjemmesider og i nyhedsbreve, diskuteret på de sociale medier og taget op ved foredrag. Et spørgsmål som "Overvaccinerer vi vore hunde?" har rejst sig, og måske ikke helt uden grund.

En hel del dyrlæger anbefaler fortsat at vaccinere 1 gang årligt, og andre har en anden anbefaling. Men hvad er op og ned på dette emne?

Lad os kigge på de forskellige vacciner til hunde:

Vacciner inddeles i henholdsvis kernevacciner og ikke-kernevacciner. Kernevacciner bør, i følge Den Danske Dyrlægeforening og The World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), gives til alle individer i populationen, mens øvrige vacciner tilvælges ud fra livsstil og vurdering af smitterisiko.

Kernevacciner:
Forebyggelse af sygdom: Hundesyge Smitsom leverbetændelse Parvovirus
Vaccinenavn D = Distember H = Hepatitis P = Parvo
Mindste immunitetstid: 3 år 3 år 3 år

Hvis hunden f.eks. er vaccineret med vaccinen Nobivac DHP, da virker den i 3 år og det er det dyrlægen vil skrive i vaccinationsattesten. Hvis hunden derimod er vaccineret med Nobivac DHPPI, ja så holder DHP delen stadig 3 år, men da vaccinen inkluderer Pi, må dyrlægen kun skrive, at vaccinen holder 1 år i attesten/passet.

Hundesyge (D)
Hundesygevirus angriber hundens slimhinder og i senfasen også nervevæv både ude i kroppen og i hjernen. Symptomerne er høj feber, øjenbetændelse, hoste og lungebetændelse. Ofte tilstøder der opkast og diarre. Hvis hunden er så heldig med intensiv behandling at overleve sygdommen, da ser vi ofte senreaktioner fra nervebanerne i form af kramper og lammelser.
Virus smitter via kropsvæsker, som spyt, urin og afføring.

Smitsom leverbetændelse (H)
Skyldes også en virus. Som navnet fortæller, da angribes leveren, hvilket giver høj feber, kvalme, opkast, diarre og gulsot.

Parvo (P)
Parvovirus angriber alle hurtigt voksende celler. Dvs. primært cellerne i mavetarmkanalen. Derfor ses vandigt, blodigt diarre og voldsomt opkast. Meget hurtigt dehydrerer hunden og døden kan indtræde forbavsende hurtigt. Hvis der er tale om en hvalp, da er hjertemuskelcellerne i hurtigt vækst, hvilket betyder, at der kan komme skade på hjertet. Virus smitter via afføring

Hvalpevaccination:
De fleste hvalpe vaccineres i dag ved 7-8 og 12 ugers alderen. Det er i virkeligheden ikke optimalt, i forhold til mængden af antistoffer fra moderen og det faktum, at de fleste hvalpe kommer ud i deres nye hjem når de er 8 uger. Forandringerne er stressende for hvalpene og dermed undertrykkende for deres immunforsvar. Det bedste vil være at vaccinere hvalpene 1. gang når de er mellem 9 og 12 uger – og sidste gang når de er fyldt 16 uger. Når hvalpen er blevet 16 uger, er vi nemlig helt sikre på, at vaccinen ikke neutraliseres af antistoffer fra moderen, og at hvalpen derefter er bedst muligt beskyttet.

Vaccine-test (Titer-test)
Vaccinerne mod de forskellige sygdomme har forskellig varighed. Kernevaccinerne, altså vaccinerne mod hundesyge- parvo- og smitsom leverbetændelse er godkendt til at holde i minimum 3 år, når dyret først har modtaget basisvaccinationerne. Nyeste undersøgelser viser dog at en del hunde vil være beskyttet meget længere end det – eventuelt livslangt. Den enkelte hunds aktuelle beskyttelsesstatus kan afgøres let med en blodprøve, hvor man tester for antistoffer.

DKK accepterer titer-test på lige fod med vaccination. Her er, hvad de skriver om emnet:
For at deltage i DKK's aktiviteter skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus.
For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel.
For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel.
Førstegangs vaccinationer skal være foretaget senest 14 dage før udstillingsdagen.

En positiv titermåling, der viser, at hunden er beskyttet mod hundesyge og parvovirus, sidestilles med en vaccination.
Dokumentation for vaccination eller titermåling skal medbringes på udstillingen.

En titertest viser, at hunden er beskyttet af antistoffer over for de sygdomme, den skal være vaccineret imod. Der er ingen grund til at vaccinere en hund, hvis den allerede er beskyttet af antistoffer.

En titertest har samme gyldighedsperiode som en vaccination. Når DKK’s udstillingsregler siger, at en vaccination maksimalt må være fire år gammel for hunde over 24 måneder, gælder det samme altså for en titertest.

DKK har lavet en attest du skal bruge når din hund får lavet en titertest hos dyrlægen. Hent den i deres dokumentsamling under blanketter.

Ikke-kernevacciner:
Forebyggelse af sygdom: Leptospirose Kennelhoste virus Kennelhoste bakterie Hundegalskab
Vaccinenavn:  L = Leptospirose Pi = Parainfluenza Bb = Bordetella R = Rabies
Mindste immunitetstid: ½ år 1 år 1 år 3 år
  
Leptospirose (L)
Leptospirose er en sygdom forårsaget af bakterien leptospira. Sygdommen kan give nyre- og leversvigt og kan i øvrigt smitte til mennesker. Symptomerne er opkast og blodig diarre. Gulsot, hvis den angriber leveren og mavesmerter, hvis nyrerne påvirkes. Pludselig død er set.
Sygdommen smitter via sår i hud og slimhinder. Bakterien findes i kloak- og brakvand. Smitterisikoen er der således, hvis hunden færdes i områder med sådan.
Man kan vaccinere mod leptospirose (L), enten alene eller som en kombination med DHP
Der findes dog over 20 varianter af denne bakterie i Danmark og vaccinationen beskytter kun mod et par af dem. Desuden er der undersøgelser, der viser, at vaccinen kun giver ordentlig beskyttelse i omkring 3-6 måneder. Desuden er det den komponent i vaccinerne, der oftest giver bivirkninger.
 
Kennelhoste (Pi og/eller Bb)
Derudover kan vi vaccinere mod kennelhoste. Dette er en blandingsinfektion bestående af både virussen, Parainfluenza (Pi) og bakterien, Bordetella Bronchiseptica (Bb).
Kennelhoste er ikke en farlig sygdom. Den giver en infektion i øvre luftveje, som resulterer i en tør irriteret hoste stammende fra luftrøret. En irriterende sygdom, som vedvarer i ca. 3 uger, hvorefter den går over at sig selv. Kun i meget få tilfælde støder der lungebetændelse til. Den er dog meget smitsom, så i den tid, hunden hoster, bør man ikke komme steder, hvor der er andre hunde. Sygdommen smitter gennem luften.
Har man således sin hund i pension, går til hundetræning eller udstillinger – eller lufter man hunden steder med mange hunde, da kan det være en fordel at vaccinere sin hund mod kennelhoste.
Den mest effektive beskyttelse får man ved at vaccinere mod både Pi og Bb. Dette gøres ved en vaccine, der dryppes i det ene næsebor. Delvis beskyttelse kan opnås ved at vaccinere med Pi som en del af kombivaccinen, DHP.
 
Rabies
Også kaldet hundegalskab er en dødelig sygdom for både mennesker og hund. Den angriber nervevævet i vores hjerner og giver adfærdsforstyrrelser, som fortsætter i dødelige lammelser. Heldigvis er Danmark rabiesfrit og vaccination er kun et krav, hvis hunden skal udenlands.

Andre ikke-kernevacciner:
Borrelia:
Flåt-overført sygdom.
Vaccinen dækker de tre mest udbredte stammer af borrelia i Europa. Vaccinen fungerer ved at forhindre borrelia bakterien i at nå fra tarmen til spytkirtlerne og derved stoppes smitten – reelt set bliver flåten vaccineret ved at bide en hund, der er blevet vaccineret.
For at opnå maksimal effekt, når flåterne er flest, skal hunden vaccineres i vinter- eller forårsmånederne. Første år skal hunden have to vaccinationer med 3 ugers mellemrum. Herefter skal den vaccineres én gang årligt. Vaccinen må ikke gives indenfor 2 uger af andre vacciner. Hvalpe kan vaccineres fra de er 12 uger gamle.
Vaccinen beskytter altså IKKE mod flåtbid, men mod 3 forskellige typer af borrelia. Dette er vigtigt at huske på, da flåter desværre kan overføre flere andre sygdomme (som anaplasma, TBE og erlichia).

Herpes:
Voksne hunde udviser sjældent symptomer når de er smittet med herpesvirus. Virus har derimod stor betydning for nyfødte hvalpe. Hvis en drægtig tæve er smittet med herpes, kan virus aktiveres i forbindelse med drægtigheden og fødsel og dermed smitte hvalpene. Nøjagtig som forkølelsessår kan gøre det hos mennesker.
Forebyggelsen af Herpesvirus koncentrerer sig om at forebygge problemer med fertilitet og især forebyggelse af hvalpedødelighed. Til det formål benytter men en vaccine der skal gives til den drægtige tæve 2 gange i forbindelse med drægtigheden.
Første vaccine kan gives fra løbetidens første dag og frem til 10 dage efter parring. Anden vaccination gives 1-2 uger før forventet fødsel.
Effekten af vaccinen er kortvarig, hvorfor der skal vaccineres igen ved næste drægtighed.

Kildeangivelse:
Den Danske Dyrlægeforening
Aalborg Dyrehospital
Byens Dyreklinik, Viby J
WSAVA
DKK

Forskellige forsikringsselskaber, der tilbyder sygeforsikring til hunde, har i mange tilfælde krav om vaccination. Det kan f.eks. være, at forsikringen ikke dækker sygdommene hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirus, hvis hunden ikke har fulgt de gældende anbefalinger for kernevacciner. Nogle accepterer så titer-test, andre nævner ikke denne mulighed. Så det er altid en god idé at forhøre sig hos forsikringsselskabet om vaccinationskrav.

Når så fakta om retningslinjer/anbefalinger er på plads, kommer vi til, hvad flere og flere får af bekymringer omkring bivirkninger ved overvaccination af hunde.

En af de absolutte frontfigurer i USA, med hensyn til forskning i vacciner til hunde, der har arbejdet i mere end 40 år på området, Dr. Ronald Schultz, veterinær immunolog og formand for "University of Wisconsin’s Department of Pathobiological Sciences", skitserer allerede for en del år siden længden af immuniteten ved måling af antistoffer og andre immunologiske egenskaber i blodserum for følgende vacciner:
Hundesyge: 15 år
Parvovorus: 7 år
Smitsom leverbetændelse: 9 år
Rabies: 7 år
Han konkluderer således, at vacciner som hundesyge og parvovirus, der én gang er givet til den voksne hund giver livslang immunitet. Han tilføjer, at der ikke findes noget videnskabeligt studie, der påviser nødvendigheden af, at hunde skal re-vaccineres igen og igen.

I USA har veterinærer med en holistisk baggrund i årevis råbt vagt i gevær med hensyn til risikoen ved overvaccination af hunde. Man taler om sygdomme påført af vaccine.

Herhjemme har vi dyrlæge Lise Bang Hansen, forfatter af bogen "Giv din hund og kat et sundt liv" som har bragt debatten om vaccination og brugen af titer-test til Danmark
 
 
 
 
 
 
 
Copyright - Kennel Midrea - v/Susanne Keldgaard Nielsen | Lipkesvej 7, 4660 Store Heddinge - Danmark | Tlf.: +45 6066 4204 | midrea@live.dk