Midrea's Special Ximena

Født: 6/10-2005

Ximena flyttede hjem til os igen sommeren 2006, da hun var godt 9 mdr. gammel. Ulykkelige omstændigheder havde ført til, at hun da var en meget bange, understimuleret hund, der manglede socialisering, tillid og opdragelse. Hun havde meget svært ved at håndtere følelser, og skiftede imellem panikangst og ukontrolleret overgearet glæde. Hvis ingen af de nævnte reaktioner var mulige på grund af ydre omstændigheder, f.eks. hvis flugt var umulig, reagerede hun ved at blive autistisk. Den ydre verden var for hende voldsomt skræmmende, og et stort arbejde med at få hende tilbage til et værdigt Leonbergerliv startede.

Det skulle vise sig, at det blev en livslang process, som det første lange stykke tid indebar professionel hjælp, og hjælp fra træningskammerater og hunde. Livslang på den måde, at bedst som jeg var indstillet på, at nu kom hun ikke længere, skete der alligevel en positiv udvikling. Men hele livet har Ximena levet med nogle vanskeligheder, fordi hun som hvalp har været udsat for omsorgssvigt, og næsten systematisk fik lært, at mennesker kan man ikke storle på eller regne med, og verden er farlig. Men overordnet betragtet, har hun haft et godt hundeliv i mange år. Nu er hun på vej til 10 år.

Ximena er på mange måder en fantastisk dejlig hund. Kærlig, mild, forsigtig. Hun har altid elsket at arbejde. Det hun elsker allermest er Rally og spor, og hun er dygtig til begge dele. Hun er nu i ekspertklassen til Rally. Det er dog en stor udfordring at gå til konkurrencer med hende, fordi hun har et ufatteligt behov for "at kunne overskue/kontrollere" situationen, og det kan godt være vanskeligt med mange mennesker, hunde, børn der råber og løber, telte osv. - alt sammen tæt på ringen. Så vi har bestemt ikke fået noget forærende.

P.g.a. de vanskeligheder Ximena har haft i forhold til mennesker hun ikke kender, har jeg aldrig været i tvivl om, at hun ikke skulle indgå i avl. Når man udvælger avlsdyr, må man også være parrat til at fravælge dem, der ikke mentalt eller fysisk lever op til det ønskelige.
 
 
Copyright - Kennel Midrea - v/Susanne Keldgaard Nielsen | Lipkesvej 7, 4660 Store Heddinge - Danmark | Tlf.: +45 6066 4204 | midrea@mail.dk