Lidt af hvert / Historiske spor af Leonbergeren

Historiske spor af Leonbergeren i Danmark

Når man går på nettet, og læser bøger, for at blive lidt klogere på Leonbergerens historie i Danmark, støder man på lidt interessante oplysninger.

Det siges, at der allerede fandtes Leonbergere i Danmark i 1800-tallet. I min research faldt jeg over Glorup slot. Her, i den indre slotsgård er der en stor fritrappe op til hovedindgangen, flankeret af 2 hunde støbt i bronze. I henhold til Leonbergerboken (svensk) skulle den ene være en Leonberger. Ser man den, kunne det måske godt være rigtigt.
Det næste historiske "bevis" jeg stødte på var Ernst von Benzon, der ejede Sostrup slot i Grenå fra 1840 til sin død i 1888. I en af de store saloner på 1. sal på slottet hænger et stort maleri af den tidligere slotsejer i en moden alder. Hunden på billedet kunne ganske givet være en Leonberger.

Et ganske værdifuldt maleri af Peder Severin Krøyer fra 1907 kunne også lede opmærksomheden hen på Leonberger.
Tekst på auktionsbilledet: En pige i fint tøj med hunden og dukken. 1907. Sign. S. Krøyer, April 1907. Olie på lærred. 62 x 46 cm ( 83 x 68 cm ).
Forventet auktionspris i 2014: 250-300.000 kr.

I den danske hundelov fra 18. maj 1937 siges det, at Leonbergeren nævnes specifikt (lige som i dag). Ja, det ville man vel næppe have gjort, hvis racen ikke var kendt i Danmark. Man kan så i dag diskutere rimeligheden af det, man under behandlingen af lovforslaget sagde om Leonbergeren, før hundeloven blev vedtaget:
Efter Justitsministeriets opfattelse forelå der imidlertid på daværende tidspunkt ikke tilstrækkelig grund til at indføre et forbud mod visse hunderacer, herunder schæferhunde og dobermannpinchere og krydsninger af disse racer. Af bemærkningerne fremgår i den forbindelse bl.a. følgende:
”…..har vist sig, at langt de fleste af de Overfald, der er opklaret, skyldes Køtere og Bastarder, og at de få Overfald, der skyldes Racehunde, har været fordelt på alle store Hunderacer, de mindre Racer endda ikke undtaget. Hermed stemmer også Erfaringerne fra Norge, hvor Odelstinget efter Indstilling fra Stortingets Justitskomité saavel i 1930 som i 1931 undlod at fremme et af Regeringen fremsat Forslag til Lov om farlige Hunde, indeholdende Forbud mod at holde Schæferhunde, Dobbermanpinchere eller Krydsninger af disse Racer. Henlæggelsen motiveredes navnlig med, at andre Hunderacer, F.Eks. Rothweilere, Buldogge, Boksere, Newfoundlændere, Sct. Bernhardshunde, Leonbergere, skotske Faarehunde m fl. heller ikke er ufarlige, og at Hunde af de førstnævnte Hunderacer, saafremt de er ordentligt dresseret, er til saa stor Nytte, at en Udryddelse ikke er paa sin Plads. Erfaringerne fra Danmark synes at gaa ud paa, at Schæferhunde under Dressur er særligt egnede som Politihunde, Vagthunde og Førerhunde for Blinde og Invalider, medens de under mindre kyndigt Tilsyn kan blive overordentligt glubske og rovdyragtige”. (Rigsdagstidende 1936-37, Tillæg A, spalte 2785).

Det første kuld registrerede Leonbergere blev født i Danmark den 13. januar 1973. 6 tæver og 2 hanner så dagens lys. Opdrætteren var Lene Hansen på Bogø (ingen kenneknavn). Og dermed var avlen i gang i Danmark. Året efter fik kennel Troldegaard sit første kuld. En kennel der satte et stort fingeraftryk på Leonberger avlen i både Danmark og udlandet i en lang årrække. Faktisk kom den første Leonberger i Sverige fra Troldegaards første kuld.
 
Glorup slot
 
 
 
Ernst von Benzon, der ejede Sostrup slot i Grenå fra 1840 til sin død i 1888
 
 
 
Maleri af Peder Severin Krøyer fra 1907
Copyright - Kennel Midrea - v/Susanne Keldgaard Nielsen | Lipkesvej 7, 4660 Store Heddinge - Danmark | Tlf.: +45 6066 4204 | midrea@live.dk